Over Het Grootste Diner

Wat?

Rikolto, De Standaard en EOS Tracé organiseren samen met zoveel mogelijk mensen ‘Het Grootste Diner ter Wereld’. Elke tafel kan deel uitmaken van dit Grote Diner. Met dit initiatief doen we wat we allemaal belangrijk vinden: samen aan tafel gaan en lekker eten. Lekker, voor mens en planeet. Wat dat precies betekent, bepaalt iedereen op zijn manier. Maar wat we delen is het belang dat we hechten aan een gezonde, duurzame en faire eetcultuur. Door met zoveel mogelijk aan tafel te gaan (aan zoveel mogelijk tafels), geven we samen een stevig signaal aan voedingssector en beleid. Met eten en de keuzes die wij elke dag maken in de winkel en de keuken, veranderen we de wereld. Laten we van gezond, duurzaam en fair de evidente keuze maken. 

Door je tafel in te schrijven in het Grootste Diner, geef je niet alleen een signaal. Je bouwt ook letterlijk mee aan een betere wereld door fondsen in te zamelen voor de projecten van Rikolto. 

We gaan voor een record! We willen in 2020 10.000 mensen aan tafel krijgen. Niet per se allemaal aan één tafel maar met zoveel mogelijk tafels, verspreid over heel Vlaanderen. Op het einde van 2020 maken we de balans op: Hoeveel tafels, hoeveel stoelen, hoeveel menu’s en hoeveel mensen?  Vestig jij samen met ons het lekkerste record ter wereld? Misschien belanden we wel in het Guiness Book of Records. 

Wie? 

Rikolto

Rikolto, voorheen Vredeseilanden, ijvert voor een beter voedselsysteem. Van boer tot consument. We sleutelen aan alle aspecten: van op het veld tot op het bord. En dat doen we wereldwijd. Van de duurzame productie van voeding, een fair inkomen voor boeren, tot een goed aanbod in de supermarkten. We bouwen bruggen tussen bedrijven, overheden, universiteiten, financiële instellingen, consumenten en boerenorganisaties. We zaaien en oogsten structurele oplossingen. Samen. Op onze website kan je meer lezen over onze concrete projecten.

De Standaard

Verwacht het onverwachte. Samen met Rikolto is De Standaard de drijvende kracht achter Het Grootste Diner ter Wereld. Hoe bouwen we aan een futureproof voedselsysteem voor als we straks met 9 miljard zijn op deze planeet? In elk geval samen.

EOS Tracé

We merken dat steeds meer mensen willen weten wat er op hun bord ligt en wat de impact is van hun keuzes in de supermarkt. Wat betekent ons koopgedrag voor onze gezondheid, het milieu of het dierenwelzijn? Is het gezond? Gaat er geen kinderarbeid mee gemoeid? Wat voor leven had het dier dat voor ons is gekweekt? Hoeveel bomen zijn ervoor gekapt en hoeveel liters water zijn er gebruikt? Die kennis verzamelen we met Eos Tracé. We pluizen product per product voor je uit en we presenteren de bevindingen in lijn met het productieproces. Je kan elke stap in het proces volgen en de impact ervan leren kennen. Zo bouwen we een toegankelijke databank van onze voeding op. Heel veel achtergrondinformatie over de inhoud van je bord dus, op www.eostrace.be 

Jij

Iedereen kan een etentje organiseren. Gewoon thuis. Je registreert je etentje op dit platform en laat daardoor zien dat jij het belangrijk vindt dat eten gewoon lekker is, voor mens en planeet. Je nodigt je vrienden uit om te komen eten via ons portaal en in plaats van een doosje pralines of bloemen mee te brengen, verzekeren zij zich van hun plaats aan je tafel door een gift over te maken t.v.v. Rikolto. Zo geef je met je etentje niet alleen een signaal, je zamelt ook fondsen in voor het goede doel. 

Waarom?

Eten roert de planeet. De manier waarop wij met ons voedsel omgaan, bepaalt onze toekomst. De impact van ons voedselsysteem op gezondheid, klimaat, economie en maatschappij is gigantisch. Laten we samen aan tafel gaan en laten zien dat we het menen. We willen een duurzame, gezonde eetcultuur, voor ons en onze kinderen.

Dus vestigen we een record: Het grootste Diner ter Wereld. Hiermee willen we een positief signaal geven aan beleidsmakers en bedrijven in de sector: maak van duurzaam, fair en gezond de evidente keuze. Zo bouwen we een future proof voedselsysteem voor als we in 2050 met meer dan 9 miljard zijn op deze planeet.

In 2020 willen we 10.000 mensen aan tafel brengen. Gasten betalen voor hun etentje en deze fondsen worden geïnvesteerd in de projecten van Rikolto: oplossingen voor een beter voedselsysteem in de hele wereld. Want een betere wereld, begint bij ons eten.